Svenska Dorperföreningens verksamhet

Svenska Dorperföreningen arbetar för att stödja dorperns utveckling i Sverige.

Vi vill också bidra till ett målinriktat och ansvarsfullt avelsarbete samt en seriös livdjurshandel.

Vi genomför kurser för att utbilda föreningens medlemmar.

Föreningen accepterar den rasstandard som publiceras av Dorper Sheep Breeder ́s Society of South Africa i översatt version.