18


NOVEMBER

Information om taggning februari 2021 av Ash Phillips Sydafrika.

Det händer faktiskt saker i Svenska dorperföreningen fastän det inte händer något… 


Tidigare i år har ni gjort preliminära anmälningar till taggning 2021 så är det nu dags att göra en definitiv anmälan. (Vi tar även emot nyanmälningar)

Senast den 1:e december vill vi ha din anmälan!! Vänta inte med att anmäla, vi behöver tiden fram till februari för att organisera, speciellt under pågående pandemi. Denna gångkommer troligtvis inte Ash att kunna hinna besöka alla gårdar utan vi måste ordna så att de som har lite färre djur får ta sig till andra gårdar i närheten, i den mån där det är möjligt. Smittskydd (tänker på fåren) ordnas.

Checklista:

1. Räkna era djur som ni vill ha bedömda av Ash Phillips i februari.

2. Anmälan av hur många sker endast via föreningsmailen svenskdorperforening@gmail.com . I samband med anmälan betalas en avgift på 500kr till föreningen, som man få tillgodoräkna sig när bedömningen skall betalas. Anmälan är inte giltig förrän pengarna syns på kontot. Vi vill veta antalet djur, dina uppgifter och om de är flyttbara eller ej (tänker på högdräktighet etc.)

3. Åldersgräns för taggning av tackor är 6 mån och baggar 10 mån. I mån av tid kan Ash även titta på yngre djur, man betalar även för dessa.

4. Djuren skall bedömas på hårt underlag, verkade och vara klippta sen ca en dryg månad tillbaka.

5. Kolla så ni är medlemmar i Sydafrikanska Dorperföreningen och har taggar hemma eller har beställt.

6. Kontrollera att ni är medlemmar i Svenska Dorperföreningen

Avgifter:

Pris per bedömt djur:​ 200kr

Gårdsavgift när man tar emot djur på sin gård:​ 500kr

Gårdsavgift när man besöker gård: ​100kr

Välkommen med din anmälan!