Svenska Dorper föreningen inför nya riktlinjer för

utannonsering av livdjur på Svensk Dorpersidan

Vi vill att köparen skall känna sig trygg och att säljaren skall få bästa möjlighet att framhäva sina djur. På grund av detta har föreningen arbetat fram vilka minimikrav och rekommendationer som man behöver följa för att få lägga upp en annons på Svensk Dorper.

Det här ska finnas med i annonsen:

# Elitlammskod

# Härstamningsbevis

# Vilken MV, F status djuret har

# Ålder på djuret

# Aktuell vikt på djuret

# Taggad eller inte

# Vilken plats djuret finns på

Det här rekommenderar vi att det också skall finnas med:

# 100 dagars vikt

# Foto (läs mer här)

# Videosnutt

# Att använda någon form av livdjursgaranti/kontrakt

Föreningens mål är inte att leka poliser eller lägga in personliga värderingar, men om man missar att ta med något av ovanstående krav så kommer vi att kontakta hen som äger inlägget om en komplettering. Om inget händer efter detta måste vi dessvärre ta bort annonsen. Vi hoppas att alla medlemmar skall se detta som en positiv åtgärd som gynnar alla.

11


AUGUSTI

Hur har vi resonerat kring riktlinjerna för annonsering på FB?

Förklaringar, tips och råd kring livdjursförsäljning.

Nya raser i Sverige

Dorper och vit Dorper är fortfarande en ny ras i Sverige och vi har fått en kanonstart där utländska domare lovordar vår höga kvalité på djuren. Detta skall vi vara stolta över och förvalta. Dorper är en ras som ökar snabbt i Sverige.

Avel

Ju fler renrasiga livdjur vi får i Sverige desto större möjligheter finns att höja standarden på rasen, vilket får till följd att fler djur kommer att gå till slakt framöver. En del som bedöms som treor kan dock passa bra till korsningsavel då man vill förbättra kött, kropp och lamningsegenskaper. Men det är alltid en risk om man börjar tumma på avelsurvalet att kvalitén på livdjuren försämras på sikt. Det tar tid att bygga upp en stabil avelsbesättning.

Gott rykte

Dorper/Vit Dorper har ett fantastiskt kött och vi behöver även få upp slaktvolymerna på renrasigt kött. Föreningen arbetar även med att slakterier, grossister och producenter ska få upp ögonen för detta högklassiga kött och vara villiga att betala mer för det, samt att vi även ska kunna skicka våra ”övertunga” 6 och 10 månaders tack- och bagglamm som inte klarar av att kvalificera sig till avelsdjur.Så det här med livdjursförsäljning är en ytterst viktig fråga som vi prioriterar högt. Vi är måna om att denna ras skall behålla sitt goda rykte.

Bedömning

Vi ordnar regelbundet kurser i bedömning och det går bra att köpa ”dorperboken” av oss för att få ett uppslagsverk i bedömningens grunder av Dorper och Vit Dorper. Det går även att få hjälp genom att kontakta föreningen via mail.

Nedan följer förklaring till varför vi vill att vissa fakta skall finnas med i annonsen.

# Elitlammskod: Ska finnas med så att man kan kolla släktskap på djuret

# MV status, F-status: Vi anser att alla seriösa säljare är med i MV programmet, dock har inte alla F-status. Det är viktigt att upplysa om vilken status men har eller inte har.

# Ålder på djuret: Viktigt att veta om man planerar baggsläpp, men även för att kunna se om de är färdigväxta eller ej. I Sverige har vi någon slags tradition på att köpa unga baggar vilket inte är tradition när det gäller Dorper/vit Dorper. Tackorna är visserligen bedömningsbara redan efter 6 månader men baggarna först efter 10 månader. Vill man ha en bagge som håller och som man kan sälja vidare i ett senare skede, är det säkrare att satsa på en äldre bagge som vuxit klart. Ett djur kan ”krokna” på många ställen under tillväxten och kanske inte så roligt att ångra sig när baggen redan är släppt… eller kanske redan är inne på sin andra säsong.

# Aktuell vikt på djuret: När man letar efter bra livdjur så är vikten en viktig parameter. Det blir ett komplement till ett foto och man bildar sig en uppfattning om muskelmassan faktiskt finns där. Om man exempelvis har två likvärdiga baggar som man skall rangordna och har svårt veta

vilken som är den bästa så är den som bär det mesta köttet man skall välja. Om man ställs inför en 1,5 år gammal bagge som väger 70 kg så är det troligtvis något som har gått snett. Samma om man ställs inför en övertung bagge så är det tveksamt om den kommer att hålla, eller rent utav är för fet för att jobba. Exakt vad som blivit fel är olika från fall till fall, men om tillväxten varit låg genom hela livet så är det kanske inte så mycket att satsa på, ärftlighet för fett är inte heller önskvärt. Till helhetsbedömningen inför köp eller ej så ger en viktuppgift mycket bra kompletterande information...

# Taggad eller inte: Taggning när den är utförd är en sorts varudeklaration på djuret. Det är officiellt bedömt och det blir en extra trygghet för alla inblandade. Föreningen rekommenderar att man i första hand skall efterfråga taggade djur. Taggningsresultatet ska vara inskrivet på

härstamningsbeviset.

# Plats djuret finns på: Något man får ta ställning till med tanke på transport.Punkterna ovan skall finnas med vid annonsering. Vi rekommenderar dessutom att punkterna nedan också uppfylls för att ge en helhetsbild.

# 100 dagars vikt: Återigen ”vikten av vikten”. 100dagars vikten skall ses som ett komplement till aktuell vikt på djuret. Om 100dagarsvikten är dålig så är ärftlighet för tillväxt troligtvis inte önskvärd om det inte finns någon godtagbar förklaring till det som t e x mastit på tackan, eller att tackan fått avlivats. Men man ska vara varse om att lammet har svårt att hämta in en bra tillväxt från en sämre start och förblir oftast lite mindre. Är 100dagars vikten bra så kan yttre påverkan vara orsaken till låg vikt hos ett äldre djur som t ex problem med parasiter eller dåligt foder. Det är naturligtvis upp till köparen om hen vågar satsa på ett sådant djur eller inte.

# Foto: En bild säger mer än tusen ord… En bra tagen bild kan vara bland den bästa informationen men kan också vara vilseledande. Djuret bör vara relativt nyklippt, rent och klövarna verkade. Ta bild från djurets nivå, gärna ifrån olika vinklar. Försök få djuret ensamt på bilden eller åtminstone med en avvikande bakgrundsfärg. Bra ljus är A och O, man bör även kunna se benen på djuret. Alltså inget högt gräs i vägen. En fördel att ha med foto i annonsen är att då är det liksom klart. Man behöver som säljare inte hålla på att skicka kompletterande bilder till en ev. köpare.

# Videosnutt: Kanske ännu bättre än ett foto om det filmats på rätt sätt. Var stadig på handen. Behövs ingen jättelång video men samma här som vid foton, följ djuret runt från olika vinklar. Försök ha samma miljö som står beskrivet under anvisningar för bra foto. Rörliga bilder fångar

en helhet på djuret. Då ser man även om det finns ev. färg fel eller ej.

# Att använda någon form av livdjursgaranti/kontrakt: Bästa affären är när alla blir nöjda. Det värsta som kan hända är att det visar sig att inga lamm kommer. Då kan det vara tryggt att ha ett avtal skrivit som ger ett utbytesdjur eller en viss återbetalning av köpesumman. Bra för köparen men även bra för säljaren då hen visar sig seriös och mån om sina kunder. Dock kan bevisbördan vara svår att uppfylla i en del av dessa fall. Vid ev. tvister är det inte helt lätt att avgöra om sterilitet är bestående och livslång då sperma kvalitén tillfälligt kan bli dålig av olika yttre orsaker till uteblivna lamm. Det finns en del färdiga avtal att hämta på nätet och man kan som säljare alltid själv ändra så det passar ens verksamhet.

Avslutningsvis: Vår förhoppning är att med hjälp av alla dessa parametrar hjälpa köpare till beslut och värdering av en affär, samt vägleda uppfödare till att lättare framhäva sina djur och lättare sätta priset. Föreningen vill poängtera att det inte finns några rekommenderade priser, vilket varit fallet vid Dorperns intåg i Sverige. Priset sätts som så mycket annat efter vilken efterfrågan det finns samt vilken kvalité djuren håller.

Fram till dags dato är det kostsamt att starta en avelsbesättning av Dorper eller Vit Dorper och därför är priserna relativt höga. Vi tycker att det är försvarbart att betala en större summa pengar för ett toppdjur, men vi vill inte se fantasisummor bara på grund av att djuret råkar vara en Dorper och man inte tar hänsyn till hur djuret faktiskt ser ut.

Vi hoppas att ni anammar vårt resonemang och att antalet nöjda dorperägare i

vårt avlånga land skall öka.

/ Styrelsen för Svenska Dorperföreningen