Rasens historia

Rasens ursprung

Dorperfåren utvecklades på 30-talet av Sydafrikanska

Jordbruksministeriet då de korsade Dorset Horn baggar med Blackhead

Persian tackor.


Efter första världskriget ökade intresset i Sydafrika för att korsa inhemska raser som Blackhead Persian och Merino med brittiska köttraser. Exakt vad som triggade fenomenet är oklart, men marknaden för kött och ull svajade efter depressionen och prospektet att exportera kött blev intressant. Fettsvansade lamm var inte intressanta för den brittiska marknaden som tyckte de var konstiga och enligt deras slaktkroppsklassifiering icke önskvärda. Det fanns därför ett behov att utveckla ett nytt tåligt, snabbväxande lamm med fin slaktkropp. Kring Kapstaden i Västra Kapregionen behövde tackorna brunsta i november – december så att lammen föddes i april. I Karooregionen ville man ersätta fettsvansade får med får som producerade lamm med bra slaktkroppar. I Norra regionen var det viktigt att utveckla ett får som klarade det torra klimatet. Det fanns alltså en gemensam önskan att utveckla ett får med bättre slaktkropp som lämpade sig för varierande, tidvis knappa förhållanden.


De viktigaste egenskaperna för det nya fåret var:

  • Förmåga att höstlamma
  • Tillfredställande slaktkropp
  • Tillräckligt god tillväxt för att uppnå slaktmogenhet på naturlig växtlighet (savann eller stäpp) vid 4-5 mån ålder
  • Uthållighet mot kalla vindar och regn, extremt höga temperaturer och UV-strålning
  • Tillfredsställande fertilitet
  • Lätta lamningar och spontan ullfällning
  • Tillräcklig pigmentering för att skydda mot UV-strålning

Utifrån dessa mål började tjänstemän vid jordbruksministeriet tillsammans med fårfarmare experimentera i liten skala i Karooregionen. De ville undersöka kvaliteterna hos olika korsningskombinationer och började systematiskt testa renrasiga köttrasbaggar på inhemska fettsvansade raser. Syftet med försöken var att undersöka hur stor andel brittisk köttras som kunde blandas in utan att förlora de inhemska fårrasernas härdighet. Dorset Horn valdes för att den var minst säsongsbunden i sin brunstcykel bland de brittiska köttraserna. InhemskaBlackhead Persian valdes som moderdjur pga sin uthållighet under svåra förhållanden. Ursprungsmaterialet Dorset x Persian gav ett par sekler senare upphov till den nya rasens namn, DorPer!


Mer information om hur avelsarbetet med att avla fram dorpern gick till samt rasens tidiga historia finner du på Sydafrikanska Dorperföreningens hemsida:

Direktlänk till artikeln.


Ytterligare infomation finns även i JA Nels book (History of the Dorper) 1993. Dorper Breeders Society of South Africa.


Tack vare Ina Eriksson introducerades rasen i Sverige i januari 2010 då de första dorperembryona lades in i en grupp mottagartackor av ett veterinärteam från Kanada, och i juni föddes de första renrasiga dorprarna. Idag fortsätter andra avelsarbetet efter Ina. Vill ni veta mer om hur rasen kom till Sverige kan ni ladda hem denna artikel som Jasna Bohlin skrivit.

Ladda hem artikel.