Svenska Dorperföreningen

Föreningens stadgar

Utdrag:

Föreningens målsättning

Föreningen har till målsättning

-att främja dorperns utveckling i Sverige

-att främja ett målinriktat och ansvarsfullt avelsarbete samt en seriös livdjurshandel

-att utbilda föreningens medlemmar

Läs stadgarna i sin helhet genom att ladda ned dem nedan.