Extra årsmöte 2 september

Kallelse till extra årsmöte för Svenska Dorperföreningens medlemmar!

Förslag till stadgeändring i paragraf 5 gällande taggning samt höjning av medlemsavgifterna för 2022

Datum: 2:e september 2021

Tid: 18.00

Plats: Mötet sker digitalt via teams

länk(skickas ut nån dag innan mötet till anmälda medlemmar)

Anmälan senast den 31.e augusti till: svenskdorperforening@gmail.com

Mötespunkter

1.     En höjning av medlemsavgiften till

500kr/år (600kr familjemedlem) from 2022.

2.     Förslag till stadgeändring under

paragraf 5 Rasstandard

Underlag: Se bifogad motion- inga längre

diskussioner under mötet.

Frågor ventileras tidigare via mailkonversation.

Motion till Svenska Dorperföreningens medlemmar

Rådande pandemi har påverkat föreningens verksamhet till stor del. Möjligheten till att få sina djur bedömda och taggade av en godkänd domare har varit näst intill obefintlig under denna period. Som en naturlig följd av detta ser vi en tendens till att fler o fler djur säljs utan bedömning och kvalitén skiftar ordentligt.

Styrelsen i Svenska Dorperföreningen anser att det är av allra högsta vikt att vi får våra djur bedömda för att bibehålla en hög klass på avelsdjur och i förlängningen att prissättningen blir mer rättvis och enklare vid försäljning.

Vi och den sydafrikanska dorperföreningen har på alla sätt försökt ordna detta på bästa möjliga sätt men har inte lyckats.

I bifogat dokument nedan följer ett förslag som ursprungligen kommer ifrån Sydafrikanska Dorperföreningen och som skulle få hjulen att rulla igen. Dock kräver detta en ändring i stadgarna så därav en kallelse till ett digitalt extra årsmöte i frågan den 2 september 2021 kl 18.00.

Share