Årsstatistik från Elitlamm

Ökning av Dorper & Vit dorper

Dorper och Vit dorper ökar i Sverige, både sett till renrasig avel och användandet av baggar i korsningsavel.

Antal dorpertackor som lammat har ökat från 303 st till 411 st mellan åren 2019 till 2020. Även antalet vita dorpertackor har ökat med 25%.

Besättningar som har Dorper har blivit sju fler och fyra fler när det gäller den vita. Visst är det rolig läsning?

Fler och fler använder Elitlamm vilket också är roligt och det underlättar naturligtvis när man på ett lätt sätt kan kolla släktskap.

Siffran som anger antal baggar som används kunde säkerligen varit mycket högre då många fårägare köper baggar till mindre besättningar som ej är med i Elitlamm.

Fullständig statistik hittar du på Fåravelsförbundets hemsida.